ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ

ΟΡΕΚΤΙΚΑ

43
0.30
44
0.50
45
3.00
46
3.00
47
2.20
48
3.50
49
2.00
50
2.00
57
2.30
58
2.70
59
2.30
60
0.50

ΣΑΛΑΤΕΣ

51
5.00
52
3.50
53
3.00
54
5.00
55
5.00
56
2.00

καμία παραγγελία ακόμα