ΚΡΕΑΤΙΚΑ

ΨΗΤΑ ΣΧΑΡΑΣ-ΣΟΥΒΛΑΣ

01
15.00
02
9.50
03
17.00
04
20.00
05
18.00
06
20.00
07
7.00
08
7.50

ΜΕΡΙΔΕΣ

09
7.00
10
7.00
11
7.00
12
7.00
13
7.00
14
7.00
15
7.00
16
7.00
17
7.00
18
7.00
19
7.00
20
7.00
21
7.00
22
7.00

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

00
15.00
ΜΕΓΑΛΗ
22.00
ΜΙΚΡΗ

κλειστό